Wat we doen? We willen God laten zien buiten de kerk. Discipelen van Jezus zijn in Tsjechië, is dan DE grote opdracht. Het grootste deel van onze tijd besteden we aan evangelisatie en discipelshap. We ontmoeten, leren kennen, delen het geloof en onderwijzen mensen hierin. Ook binnen de lokale gemeente zijn we actief. Hen helpen een gemeente op te bouwen waarin iedereen deelneemt. Kortom; nieuwe Discipelen van Jezus maken. Om vervolgens die nieuwe discipelen te coachen om zelf weer nieuwe discipelen te maken. Zodat Tsjechië zich vult met meer en meer van God!

Waar we werken? We werken samen met het OM team in Tsjechië. en wonen in de prachtige stad České Budějovice. In de stad is een taalschool waar we zelf onderwijs krijgen en zijn er meer dan genoeg faciliteiten voor onze 2 meiden.

Wil je iets meer weten over OM Tsjechië bekijk dan hier hun facebook pagina. 

“We geloven voor een OPWEKKING in Tsjechië!”

Waarom Tsjechië? In het hartje van Europa ligt het meest atheïstische land van Europa. Tsjechië staat zelfs op de nummer 2 van de wereld! Een schamele 0,7 procent is (protestants) christen en helaas dragen de kerken het geloof niet uit naar de wereld. Ze willen heel graag, het verlangen is er, maar het is een lastige opgave. Niet heel gek als je bedenkt dat maar ongeveer 1 op de 145 mensen christen is!

Het beeld dat de gemiddelde Tsjech van de kerk en dus van God heeft, is ouderwets en traditioneel. Door de geschiedenis die het land heeft meegemaakt willen ze niets met die ‘traditionele’ kerk te maken hebben. Als je door het land heen rijdt is dat goed te zien. Elk prachtige dorp heeft een kerk. De meeste daarvan worden niet meer gebruikt of zelfs maar slecht onderhouden. Gelukkig is God veel groter dan het instituut kerk!