Het Werk

Waarom gaan we naar Tsjechië? Het is het meest atheïstische land van Europa en de nummer 3 van de wereld! Een schamele 0,7 procent is (protestants) christelijk en helaas dragen de kerken het geloof niet uit naar de buitenwereld. Ze willen heel graag, het verlangen is er, maar het is een lastige opgave. Het beeld dat de gemiddelde Tsjech van de kerk en dus van God heeft, is ouderwets en traditioneel. Door de geschiedenis die het land heeft meegemaakt wil de Tsjech niets met die traditionele kerk te maken hebben. Als je door het land heen rijdt is dat goed te zien. Elk prachtige dorp heeft een kerk. De meeste daarvan worden niet meer gebruikt of worden slecht onderhouden. Gelukkig is God veel groter dan het instituut kerk!

We verlangen naar een OPWEKKING in Tsjechië!

Wat gaan we doen? We willen God laten zien buiten de kerk. Discipelen van Jezus zijn in Tsjechië is dan DE grote opdracht. Het grootste deel van onze tijd zullen we besteden aan evangelisatie. We willen mensen ontmoeten, leren kennen, het geloof delen en hen hierin onderwijzen. De plaatselijke kerk opbouwen en meewerken aan oplossingen voor sociale problematiek. Kortom; nieuwe Discipelen van Jezus maken. Zodat Tsjechië zich vult met meer en meer van God!

Het eerste jaar in Tsjechië zullen we de taal leren en ter plaatse ontdekken hoe we de mensen het best kunnen dienen. De cultuur en de geschiedenis van het land leren begrijpen zal nodig zijn om een goed contact op te bouwen met mensen.

Met CAMA zending zijn we aan het onderzoeken wat de juiste plek zal zijn om ons te vestigen.