Disciple Making Movement, oftewel DMM, een van de methoden die we gebruiken in Tsjechië om God’s Koninkrijk te bouwen.

Wat is DMM? Een beweging waarin discipelschap de kracht achter de verspreiding van het Evangelie is. Zoals we kunnen lezen in:

2 Timotheüs 2:2

Wat je samen met veel andere mensen van mij hebt geleerd, moet jij weer leren aan betrouwbare mensen.

Dan kunnen zij het zelf óók weer aan anderen leren. (BasisBijbel)

Wij geloven dat door persoonlijk discipelschap het Evangelie niet alleen verspreid wordt maar dat er ook verandering komt in de consumerende cultuur in de hedendaagse kerk. Door met elkaar Gods woord te lezen en er actie aan toe te voegen, breng je meteen in de praktijk wat je gelezen hebt. Het enige wat dit van je vraagt is openheid en bereidheid om aan je relatie met Jezus te werken.

Kijk snel welke resources er voor jou beschikbaar zijn. De handouts zijn gratis en eenvoudig te downloaden.

Wil je meer weten over DMM’s of persoonlijk discipelschap neem gerust contact met ons op via info@czalive.nl